2e jaargang, nr. 46, pagina 2
2e jaargang, nr. 46, pagina 3
2e jaargang, nr. 46, pagina 4

cover / inleiding

Duitse tragikomedie

Aan Hitlers dwaze circusshow
Komt nu heel snel een einde,
Maar uitgemergelder dan ooit
strekt men vol enthousiasme

Zijn arm uit voor de Hitlergroet
En zweert voor hem te sterven.
De heldendood als hoogste goed,
Al valt het Rijk in scherven.

Ja, vrolijk houden jullie ’t uit
En blijven aan zijn zijde.
Het schip vergaat met man en muis,
Toch laat je je verleiden,

Bedwelmen door zijn toverij,
Gelovend aan zijn roeping,
Gelovend aan zijn rookgordijn,
Dweepzuchtig, vol verblinding.

Ja, jullie hebben hem altijd
Al serieus genomen,
Als Godsgezant en held was hij
Van hemelhoog gekomen,

Als Siegfried wist hij Nothungs zwaard
Opnieuw aaneen te smeden.
De Nibelungen kwamen weer
Met Hitlers komst tot leven.

Hij was messias en profeet,
Met Christus te vergelijken.
Hij heeft het nazizaad gezaaid,
De oogst bestaat uit lijken

Die overal aan ieder front
Opeengestapeld liggen,
Nadat zijn poging was gestrand
De wereld te bezitten.

Van jullie heiland, jullie held
Verwachtten jullie redding,
Maar wat hij jullie werkelijk bracht
Was armoe en ontbinding.

Voor jullie was hij een idool,
Dat was niet ieders mening:
De wereld zag hem op zijn hoogst
Als kluchtige verschijning,

Hij wist bij hen als een malloot
slechts lachlust op te wekken.
Maar jullie luisterden devoot
En dachten: hij zal ‘t redden.

De wereld heeft zich zwaar vergist,
Dat heeft zij toegegeven.
Hij was in plaats van licht gestoord
’n Gevaar voor ieders leven.

Maar jullie hebben hem gesteund
In al zijn dollemansdaden,
Hielden zijn waanzin voor vernuft,
Met volle overgave.

En jullie raakten in vervoering,
Beneveld door zijn waan.
Een psychopaat werd jullie Führer.
Met jullie is ‘t gedaan.

Een politieke vagebond,
Een drieste desperado,
Bepaalde ’t lot van heel het Rijk
En werd jullie mikado

En zoog jullie volkomen leeg,
Moreel en economisch,
En was het niet zo triest geweest,
Dan was het welhaast komisch.

Vertaling: Jaap van Vredendaal