2e jaargang, nr. 54, pagina 2
2e jaargang, nr. 54, pagina 3
2e jaargang, nr. 54, pagina 4

cover / inleiding

Adolf Super-Bonaparte

Zonder zijn fouten.
Ik heb getracht Europa te vereenigen en tot de overwinning te leiden: het is mij niet gelukt. Er zal een ander komen, die grooter is dan ik. Hem zal het gelukken en hij zal ons werelddeel vereenigen en tot de overwinning voeren. Napoleon. – 21-10-44

Adolf Hitler wenscht van harte,
Als een nieuwe Bonaparte
Integaan in de historie,
Hitler, Hitler, potverdorie,

Zal het lukken, zult ge slagen,
Zult ge nog in verre dagen
Als die Keizer van de Franschen
Roemrucht door de tijden dansen?

Klein als hij bent ge begonnen,
Hebt een wereld overwonnen,
Menig land hebt ge bedwongen,
Menig vorst hebt ge verdrongen

En gelijk aan Bonaparten
Wilde jij het noodlot tarten,
Trachtte jij ene rijk te stichten
En een stelsel opterichten

Om Europa te beheeren
Volgens wetten, volgens leeren,
Die door jou zijn uitgevonden,
Brussel, Amsterdam en Londen,

Grieken, Franschen, Russen, Noren
Zijn bedwongen en verloren,
Als zij zich niet willen bukken
En zijn onderdrukking slikken

En zoo prachtig is zijn schikking.
Elk volk leeft in onderdrukking
En is onderdaan geworden
Aan de wreede moffenhorden,

Dat is europeesche eenheid,
Overal heerscht de gemeenheid.
Heerscht geweld en dreigementen,
Steelt men goed en bloed en centen.

Wat zij prijzen, wat zij roemen,
Wat zij nieuwe orde noemen
Is niets dan een kerkhofstilte,
Angst en vrees veroorzaakt kilte.

En veroorzaakt kippenvellen,
Zij mishandelen en kwellen.
Van de duitsche martelingen
Weten wij een lied te zingen

Op revolvers, pijnbank, dolken
Onthaalt Hitler alle volken
Hitler maakte van Europa
Heusch zijn eigen rijk “GESTOPA”

Iedereen zag het met smarte,
Adolf super-Bonaparte
Was hier keizer en was koning
En het was een prachtvertooning,

Maar GESTOPA zal niet blijven
Uit veel landen ziet verdrijven
Momenteel men reeds de moffen,
De vulkaan zal gauw ontploffen

En de Führer zal verdwijnen
Zal z’n naam nog verder schijnen
Zal men laten hem vereeren
Of als maniak registreeren?

Neen! Men zal hem nooit vergeten,
Valt zijn naam, zal elkeen weten
Dat zijn tijd was die periode,
Waarin waanzin werd methode!

Transcriptie: Thilo von Debschitz