2e jaargang, nr. 61, pagina 10
2e jaargang, nr. 61, pagina 11
2e jaargang, nr. 61, pagina 12

cover / inleiding inhoudsopgave

De Cultuurbeschermer

Ravenna door ontruiming gespaard.
In Italië duren de zware afweergevechten bij Faenza voort. Het gelukte de Duitsche troepen een doorbraak van het front te voorkomen. Nader wordt over den strijd in Italië gemeld, dat de stad Ravenna door de Duitsche troepen des nachts is ontruimd zonder dat er gestreden werd. Deze ontruiming geschiedde, omdat de Duitsche legerleiding de talrijke beroemde bouwwerken der stad voor vernietiging wilde behoeden. Overigens hielden benoorden de stad de Duitsche troepen wederom stand. Het Britsche achtste leger heeft zijn troepen gereorganiseerd en de aanvallen bij Faenza weer hervat. Doorbraken werden echter niet tot stand gebracht. – 6-12-44

Ravenna voor geweld gespaard
De monumenten zijn bewaard
Want voor de Britten trokken vlug
De Duitschers uit de stad terug

Eerst dacht ik, Hitler was een ploert
Maar heden ben ik diep ontroerd
Hij heeft meer cultureel besef,
Dan – zeggen we – de RAF.

Florence heeft hij ook ontzien
En duidelijk blijkt, dat indien
Men niet den Führer had gehad
Wel menig Italiaansche stad

Vernield was en kapot geweest
En dat was zeker rot geweest
Ook Rome met het Vaticaan
Was naar de bliksem heusch gegaan.

Maar aangezien de Führer dus
Een zulk groot kunstliefhebber is
Liet hij de duitsche troepen gaan
En zoo bleef de Sint Pieter staan

Ja, Adolf is een beste vent,
Hij conserveert elk monument
En de producten van de kunst
Staan bij den Führer zeer in gunst

Zijn eeuwig oogmerk is cultuur,
Dat merkt Italië op den duur
Want Hitler maakt ervan een sport,
Dat nergens iets geteisterd wordt.

Veel dingen eerbiedwaardig vond,
De Führer zorgt voor hun behoud
Voordat de Brit ze schiet in puin
Mist Adolf liever wat terrein

Een ieder zegt, als hij dit ziet,
Het is geweldig, vind U niet?
Hoe hij de monumenten spaart,
Die groote man is fijnbesnaard

En hij zit vol cultuurgevoel
Maar kijkt men daarna nuchter koel
En ziet men hoe heel binnenkort
Heel Duitschland een ruïne wordt,

Van Aken slechts een puinhoop bleef
En Keulen, Düren, Goch en Kleef
Straks ondergaan hetzelfde lot
Stelt vast men met een beetje spot

De Führer is blijkbaar vol vuur
Slechts voor Italiës cultuur.

Transcriptie: Thilo von Debschitz