3e jaargang, nr. 11, pagina 7
3e jaargang, nr. 11, pagina 8
3e jaargang, nr. 11, pagina 9
3e jaargang, nr. 11, pagina 10

cover / inleiding inhoudsopgave

Hitlers Engelsche SS

Bij Glogau in Opper-Silezië bevindt zich een groot Britsch krijgsgevangenkamp. Of eigenlijk moet ik zeggen: bevond zich. Want voor eenige dagen naderden de Sowjet-troepen dit kamp en toen heeft zich het volgende afgespeeld. Daar de Duitschers met hun eigen menschen en spullen genoeg te doen hadden, deelden zij den Engelschen kampcommandant mede, dat zij het kamp aan de hoede der bolsjewistische bondgenooten wilden overlaten. Hiertegen protesteerde de kampcommandant krachtig en na een snelle ruggespraak met de gevangenen, verzochten zij eenstemmig achter de Duitsche linies gebracht te worden. Bovendien meldden zich, onder den indruk van dit gebeuren, 40 Engelsche officieren en een aantal soldaten als vrijwilligers aan, om in de Duitsche gelederen tegen de bolsjewisten te strijden! – 3-2-45

Te Glogau in het Duitsche land
Zat menig Brit te zitten
En heden las ik in de krant,
Hoe onlangs, toen die Britten

Vernamen, dat hun bondgenoot,
De bolsjewiek, zou komen
Zij zeiden: Dan nog liever dood
En hoe men zonder schroomen

Gauw aan de Moffen heeft gevraagd,
Hun mee te willen nemen,
Daar zijn zij dan ook in geslaagd
En dus was zeer tevreê men.

Haast elke Tommy geeft vandaag
De voorkeur aan het Moffen-
Gevangenkamp, hij zit daar graag,
Zoo best heeft hij ’t getroffen.

Maar menig Tommy zit vol wrok,
Hij haat die roode Russen,
Men moet niet denken, dat ik jok,
Zijn toorn is niet te blusschen.

Hij zit vol afkeer en vol haat
Voor Stalins roode horden
En daarom wou hij graag soldaat
Voor Adolf Hitler worden.

En heeft gevraagd of het niet mocht,
Hij wou niet achterblijven,
En heeft gesmeekt en heeft verzocht,
Hem in te willen lijven.

Zoodat hij onder Duitsche vlag
De Russen kon bestrijden,
En Adolf Hitler zei: Het mag!
Dat was sinds lange tijden

Voor menig Duitscher een plezier,
Zij lazen met genoegen,
Hoe Britsch soldaat en officier
De Duitsche wapens droegen.

Vriend Dolf ontwierp een uniform
En in die statiekleeren
Helpt Tommy mee, de roode storm,
De roode vloed te keeren.

De Britten met hun berenmuts,
Het is, om van te schrikken,
En menig Rus raakt kwijt de kluts,
De booze bolsjewieken

Zien, hoe hun Britsche wapenbroers
Met Duitschland samenspannen
Ten spijt van Winston Churchills koers
En Jozef Stalins plannen.

Heel binnenkort leidt dat misschien
Tot zware complicaties
Voor Winstons vriendschap met Stalin
En worden: hun relaties

Erdoor verslechterd en verstoord,
Misschien mag men verwachten,
Dat Stalin Churchill straks vermoord
En alle Britsche krachten

Daarna met Duitschland samengaan,
Dan gaat het bolsjewisme
Beslist en zeker naar de maan,
Het Duitsche optimisme

Naar aanleiding van dit succes
Is haast ten top gestegen,
De Tommies worden straks SS
Voor Stalin loopt het tegen.

Met menig Brit en menig Schot
In bontgeruite rokken
Krijgt men de Russen gauw kapot
En Stalin krijgt de pokken

Een Schot zal het Horst-Wessellied
Per doedelzak gaan spelen,
Dat overleeft de vijand niet,
De Russische schavuiten

Erkennen gauw hun nederlaag
En zullen ’t overgeven,
De Moffen willen dat wat graag,
Doch… zullen ’t niet beleven

Men wenscht de Russen onder ’t mes
En wenscht tot puin heel Londen
En heeft de Engelsche SS
Als wenschdroom uitgevonden.

Afkomstig uit vriend Göbbels’ brein,
Verkronkeld en verwrongen,
Zal ’t een der allerlaatste zijn
Van Göbbels’ leugensprongen.

Transcriptie: Thilo von Debschitz