3e jaargang, nr. 13, pagina 10
3e jaargang, nr. 13, pagina 11
3e jaargang, nr. 13, pagina 12
3e jaargang, nr. 13, pagina 13

cover / inleiding inhoudsopgave

Exemplarisch-edelarisch

Rijnbrug bij Remagen door plichtsverzuim en lafheid prijsgegeven.
Schuldigen ter dood veroordeeld.
Het Opperkommando der Weermacht maakt bekend: “Standrechtelijk werden: Majoor Strobel van een Pioniersregimentsstaf, majoor Scheller, adjudant van een legercorps majoor Kraft van een landspioniersbataljon, Oberleutnant Peters, leider van de ter bescherming van de Rijnbrug bij Remagen ingezette luchtafweerstrijdkrachten, en bij verstek Hauptmann Brathke, garnizoenscommandant van Remagen, deels wegens lafheid, deels wegens ernstig plichtsverzuim ten velde ter dood veroordeeld, aangezien zij op nalatige wijze in gebreke zijn gebleven, de Rijnbrug bij Remagen tijdig op te blazen of vastberaden te verdedigen. De vonnissen aan Strobel, Scheller, Kraft en Peters werden terstond volrokken!

Een brug,
Wat een bedrog,
Vloog niet op tijd in de lucht
Yankees erover,
Hitler koorts
En hij schreeuwde: Welke schurk

En verrader
Was de dader,
Dat deze ramp is gebeurd?
Officiers,
Pioniers
Hebben zich slecht gedragen.

In plaats van te sterven
En om te komen,
Hebben ze de brug prijsgegeven
Aan de vijanden,
Adolf weende
En de nazi-bonzenkring

Was aan het broeden,
Om te verhoeden
Dat zoiets nog eens zou gebeuren,
Geen da capo!!
De Gestapo
Met de geest van het hakenkruis

Dacht na,
Himmler stelde voor
Als een heilzaam medicijn,
Exemplarisch-nobelarig
Haalt men de dood erbij.

Niet generen,
Fusilleren,
Met de krijgswet gaat dat goed,
Kordaat besloten
Snel neergeschoten
Geeft de anderen nieuwe moed.

Himmlers beulswerktuig
Pakte Strobel,
Pakte Scheller, pakte Kraft,
Ja, men neme
De problemen
Niet zo serieus nemen en als voorbeeld

Toont met allen:
Liever vallen,
Dan de dood door Hitlers toorn,
Niet erg gemakkelijk
Eindigt smadelijk,
Werpt men het geweer in het koren.

Niemand toont
Zich daarom laf,
Nee, men blijft getrouw aan Hitler,
Als een eik,
Tot men dood is
Of zwaar gewond is.

Nederlaag
Buiten kijf,
Maar miljoenen moeten vandaag
Nog bloeden
Een paar minuten
Van deze Hitler-heerlijkheid.

Post-editing: Hanny Veenendaal