Vrijheid!

Men kan de vrijheid ruiken
En ziet de zonneschijn,
De tijd van onderduiken
Zal gauw geleden zijn.

Zoo menig blijde tijding
Werd ons alreeds gebracht,
De lente brengt bevrijding,
Bevrijding lang verwacht.

Bevrijding uit de boeien,
Bevrijding uit de nood,
Men ziet de bloemen bloeien
En ziet het morgenrood

En ziet het ochtendgloren
Reeds van de nieuwe tijd,
De vrijheid wordt geboren
Uit nood en dood en strijd.

De vrijheid wordt geboren
Uit nood en dood en pijn,
Na zooveel leed beschoren
Zal zij ons dierbaar zijn.

Wij zullen haar aanvaarden
Als teêr en kostbaar goed
Van onschatbare waarde,
Dat men behoeden moet.

 

 

[ Voordracht: Richard Gonlag ]

Transcriptie: Thilo von Debschitz