Speciale editie, juli 1944, pagina 8
Speciale editie, juli 1944, pagina 9
Speciale editie, juli 1944, pagina 10

cover / inleiding inhoudsopgave

Kleine Repliek aan XXX

Tot hen echter, die verslaafd aan hun ongeneeslijk “koloniale warencomplex” naar de Sinterklaasbooten van Churchill en Roosevelt blijven wachten, tot hen zij Multatulis woord gericht: “Stik in de Koffij en verdwijn!” – XXX op 7-7-44 in Tw. Nwsbl.

Multatulis “Stik in de Koffij en verdwijn!” (zie ons blad von gisteren) varieerend, zouden wij J.O. willen toevoegen: Verslik je in een carbonadebotje en verdwijn!” – XXX op 8-7-44 in Tw. Nwsbl.

NSBer-Krantenkoeli,
Gij citeert maar “Moeltatoeli”,
Gij laat mij waarachtig schrikken.
Ik zou in de koffij stikken?!

’T is niet leuk van je, van Nierop.
En tot antwoord geef ik hierop
Zeg me even, hoe dat gaat,
Want er is slechts – surrogaat.

Er bleef slechts ,
Met de thee, daar liep het dito,
Melk en boter, spek en kolen,
Alles door den Mof ontstolen,

Nederland moet hongerlijden,
Dat zijn Hitlers nieuwe tijden,
Alles schaarsch en even duur
En jij smoest nog van “cultuur”.

Jullie cultureele dragers?!
Nimmer nog bestond iets lagers,
Moord en roof en barbarisme,
Zijn de daden van ’t fascisme,

Heusch een varkens carbonade
Doet daar heel wat minder schade.
Ik zeg ook: Had je ze maar,
Heer van Stierkop, reken maar.

Neen, wij hebben geen behoefte
Aan “Koeltoer” van jouw geboefte,
Gij hebt zeker niets te klagen,
Maar het volk met leege magen

Wil pas van cultuur iets weten,
Als het volk wat krijgt te eten,
Maar jou wenscht het, naar me dunkt:
VERZUIP SPOEDIG IN JE INKT!!

HIEROP ONTVING IK HEP VOLGEND ANTWOORDT VAN XXX / Tw. Nsbl. 7-7-44

Cor Beek, Almelo. – Mijn compliment voor je vlot en vermakelijk vers! Jammer dat je zulke banale opvattingen verkondigt, anders zou ik je gaarne als gelegenheidsdichter in den staf mijner medewerkers opnemen. – Tw. Nwsbl. 17-7 44

NATUURLIJK ZIT IK NE VREESLIJK IN DE PUT.

Transcriptie: Thilo von Debschitz