1e jaargang, nr. 15, pagina 2
1e jaargang, nr. 15, pagina 3

cover / inleiding

Uit de circulatie

“Wij hebben lang genoeg bekracht
Geduld en consideratie
Maar nu is het uit en menige vijand
Verdwijnt thans uit de circulatie.”

Dat heeft past korgeleden verklaard
De edele ,
Die woorden zullen, ik weet het beslist
Hun sympathien versterken.

Wat zijn ze edel, wat zijn ze goed
Wat hebben zij prachtige woorden,
En thans schiepen zij – voorwaar wat een vondst,
Een nieuwe term voor vermoorden.

Wordt ergens iemand door hun vermoord
Dan noemt men dat zonder schroomen,
Als ging het over een bankbiljet:
“Uit de circulatie genomen.”

Het goud der waarheid, het is ontvreemd
En in haar plaats trad de leugen,
Zij leven van roof en zij leven van moord
En gaan nog eraan zich verheugen

Zij zetten het goede buiten koers
Het is het tijdperk der slechten
Zij hebben vreugde en vrijheid vermoord,
Vertrapt zijn de menschenrechten.

Ja, dit is de heerschappij van het kwaad,
Het schuim beheerscht thans de aarde
Het heerscht door terreur en vergiet menschenbloed,
Minachtend de menschelijke waarde.

Het is nog over zijn misdaad voldaan
En durft ervoor uittekomen,
Zijn slachtoffers zijn, zoo wordt cynisch verklaard,
“Uit de circulatie” genomen.

Er komt eens een tijd, dat het recht overwint,
Uit is dan hun speculatie
Elkeen hunner neemt men dan waar men hem vindt,
Onmiddellijk uit de circulatie.

Transcriptie: Thilo von Debschitz