1e jaargang, nr. 15, pagina 9
1e jaargang, nr. 15, pagina 10
1e jaargang, nr. 15, pagina 11

cover / inleiding inhoudsopgave

De Wonderlaars

De duitsche bliksemoorlog
Hij duurt thans ruim 4 jaar
Het wil maar steeds niet lukken,
Het komt niet voor elkaar

Sindsdien in ‘41
Men Rusland inbetrok,
Is alles misgeloopen
En loopt verkeerd te klok.

Ik ben niet allemachtig
Heeft Hitler daar ontdekt
En voor den Ruslandwinter
Heeft hij zeer veel respect.

Thans komt de derde winter
In Ruslands ijswoestijn
Een strop voor ’t duitsche leger,
Het is voorwaar geen gijn.

Men maakt het echter smakelijk
Voorzoover dat nog gaat,
Want in de kranten ziet men
Vandaag een duitsch soldaat,

Die met een blijde glimlach
Zijn winterpak trekt aan
De zin van deze foto:
“van ’t jaar zal ’t beter gaan

Ik heb thans winterlaarzen
Die had ik vroeger niet
Nu moeten wij het winnen
Zoals een ieder ziet

De hele Rusland oorlog
Hangt af van deze schoen,
Nu is de zege zeker
Nu is het best te doen

Met deze nieuwe laarzen
Is het iets wonderbaars
Die laars kunt ge vergelijken
Met een zeven mijlenlaars.

De voormarsch in die laarzen,
Hij gaat zoo reuze vlug
Hetgeen men moest ontruimen,
Wint spoedig men terug.”

Men heeft ook deze foto
Aan Stalin voorgelegd,
Die heeft van deze kwestie
Het volgende gezegd.

Drie winters telt ons oorlog,
Maar hij wordt niet driejaars,
De nieuwe duitsche laarzen,
Ik lap ze aan mijn laars.

Transcriptie: Thilo von Debschitz