1e jaargang, nr. 15, pagina 8
1e jaargang, nr. 15, pagina 9

cover / inleiding inhoudsopgave

“Penetraties afgegrendeld.”

Eerst had men den Rus verslagen
Maar ondanks zijn nederlagen
Zag men altoos weer opdagen
Nieuwe versche roode krachten
Hij was sterker dan zij dachten.

Hitler noemd’ hem overwonnen
Maar hij is opnieuw begonnen
Ondanks Göbbels leugenbommen
Valt het niet meer te ontkennen
Dat de Duitschers huiswaarts rennen.

In ’t begin zei men “elastisch”
En de front hield zich fantastisch,
Maar thans wordt het klaar en plastisch,
Dat het front het heeft begeven
In den strijd op dood en leven.

En de waarheid wordt verbogen
En steeds verder wordt gelogen,
Uit de duitsche duim gezogen,
Heden wordt ons voorgezwendeld
Penetraties afgezwendeld.

En terwijl men pakt de biezen
En het hazenpad moet kiezen
Liegt men van Sovjet verliezen,
Roode tanks zijn stuk geschoten,
Roode legers ingesloten.

Met de tijd kwam men te wennen,
Aan hun leugens, gaat erkennen
Wat ze schreeuwen, wat ze pennen
Draaien en verclausuleeren
Zou hun doodsangst camoufleeren.

Transcriptie: Thilo von Debschitz