1e jaargang, nr. 15, pagina 6
1e jaargang, nr. 15, pagina 7
1e jaargang, nr. 15, pagina 8

cover / inleiding inhoudsopgave

Goede zorgen

Men zegt, dat deze tijd veel
Te wenschen overlaat,
Menschen, weest toch tevreden,
We krijgen surrogaat.

Seyss-Inquart is bijzonder
Op ons welzijn gesteld,
Dat wordt in de historie
Wel zeker eens vermeld.

Vol dank zijn ons gevoelens
Jegens ons broedervolk
En van die sympathieën
Maak ik me thans tot tolk.

De groenten zijn verdwenen,
Weg bieten, peen en sla
Doeltreffende vervanging
Gaf Seyss ons uit zijn la.

Hij heeft ervoor op groenen
Zeer gastvrij getracteerd.
Groenen in plaats van groenten
Een letter slechts mankeert.

En deze eene letter
Zij brengt ons op de ‘thee’
Voor thee kwam ook vervanging,
Wij dragen ze gedwee.

Hoewel de oosterbuurman
De koffie ons ontnam
Weten wij, dat men lelijk
Toch op de koffie kwam.

De rubber schaars geworden?
Wat klaag je ouwe sok,
Men geeft ons vaak te proeven
De Duitsche gummistok.

De peulvruchten verdwenen
Het geeft niet veel, mijn zoon,
Rauter onthaalt ons immers
Op menig blauwe boon.

Geen taxi meer te krijgen,
Het geeft geen sikkepit,
Want per politiewagen
Maakt men een gratis rit.

En ook de filmsensatie,
Zij is vervangen best,
Tom Mix is overtroffen,
Nederland werd Wild-West.

Men heeft te weinig vrijheid?
Menschen, weest gelukkig, blij,
Wij weten, dat wij allen
Vandaag zijn vogelvrij.

Ontroerd ben ik door zooveel
Zorg voor ons wel en wee,
Toch vrees ik het bedankje
Valt mijnheer Seyss niet mee.

Transcriptie: Thilo von Debschitz