1e jaargang, nr. 6, pagina 6
1e jaargang, nr. 6, pagina 7

cover / inleiding inhoudsopgave

Ongeneeslijk

Wordt over duitsche geest gesproken
Gaat deze overlijdensadvertentie,
Die lang geleeden ik gelezen
Aldoor in mijn gedachten spoken
Als inbegrip van ’t duitsche wezen.

Een moeder had haar zoon verloren
En trotsch liet zij haar medemenschen weten
Dat hij in Frankrijk is gebleven
Het kind door haar in smart geboren
Gaf graag voor ’t vaderland zijn leven.

“hij wou zoals zijn vader sterven
Die ’14 ook in Frankrijk is gesneuveld
Hij rust met hem in Frankrijk aarden”
Ja, allebei moesten bederven
En deze moeder vond ’t van waarden

Zij heeft als Derde Rijks-Walküre
“In diepe echter trotsche rouw” geteekend,
Zij laat haar helden dom bewondern
Is haast blijmoedig van allure
En laat zich wederom bedondern

Waar dit steeds weder kon passeeren
Is oorlogswaanzin nooit uit te roeien
Een wereldgevaar zijn zulke landen
Men moet het degelijk controleeren
Anders ontstaan steeds nieuwe branden.

Wordt over duitsche geest gesproken
Gaat deze overlijdensadvertentie,
Die lang geleeden ik gelezen
Aldoor in mijn gedachten spoken
Als’t inbegrip van ’t duitsche wezen.

Transcriptie: Thilo von Debschitz