1e jaargang, nr. 9, pagina 2
1e jaargang, nr. 9, pagina 3
1e jaargang, nr. 9, pagina 4

cover / inleiding

Franco tracht terug te trekken

Spanjes volk wordt uitgeplunderd
Spanjes volk wordt uitgezogen
Franco zorgt voor Spanjes welvaart
Wordt in Spanjes pers gelogen.

Kerkhofs rust heerscht thans in Spanje,
Willekeur en onderdrukking
En naar buiten spreidt ten toon het
Men als vrijheid en begelukking

Uitgemoord zijn Spanjes helden,
Die voor Spanjes vrijheid streden
En zij hebben hun idealen
Met hun heldenmoord beleden.

Het fascisme was zijn voorbeeld
En hij heeft veel bloed vergoten
Volgens Gestapomethode
Tegenstanders doodgeschoten

Toen hij zeven jaar geleden
Door hun heeft zijn macht verkregen
Noemde hij zichzelf fascistisch
En’t fascisme was een zegen.

Niets heeft hij met hun te maken
Hoort men heden Franco praten,
Heusch, het is geen gunstig teeken,
Als de vrienden je verlaten.

Heden tracht hij voltehouden,
Dat zijn stelsel katholiek is
En beweert, dat hij afkeerig
Van elk andere politiek is.

Neen ik kan het niet beamen
En heb een heel andere visie,
Hoe humaan bij Francos stelsel
Was de Spaansche Inquisitie!

Wenscht hij heden zich te plaatsen
Achter het catholicisme
Zal en mag het hem niet lukken
Hij blijft drager van ’t fascisme

In Italie en in Duitschland
Ziet men het fascisme kwijnen
Franco zou wat gaarne blijven
Maar ook hij moet gauw verdwijnen.

In Italië en in Duitsland
Zal het niet zoo lang meer duren
Meneer Franco zou zoo gaarne
Op een schikking aansturen.

Duce, Führer naar de bliksem,
Spanjes volk laat zich niet paaien,
Hun Spaansch schepsel, den Caudillo
Zendt het spoedig naar de haaien.

Transcriptie: Thilo von Debschitz