2e jaargang, nr. 15, pagina 18
2e jaargang, nr. 15, pagina 19
2e jaargang, nr. 15, pagina 20

cover / inleiding inhoudsopgave

De aardolievelden van Roemenië (Lied)

28 maart 1944
Balti en Proskoerof ontruimd.
Hoofdkwartier van den Führer, 26 Maart (D.N.B.)
Aan den benedenloop van de Oekrainische Boeg werden verscheidene aanvallen en overzetpogingen van de Sovjets verijdeld. Aan het geheele front tusschen Perwomaisk en ten Oosten van Brody zijn onze troepen in hevige afweergevechten gewikkeld, in welker verloop de steden Balti en Proskoerof ontruimd werden. Het kritiekste punt, aldus meldt de B-correspondent van het A.N.P. uit Berlijn, van het front, ligt op het oogenblik wel daar, waar het tweede Sovjet-Russiche Oekraine-leger onder maarschalk Koniew, na tusschen Mogilew-Podolsk en Jampol de Dnjestr te hebben overschreden, in Zuidelijke richting tot voorbij Balti (Bieltzy) is opgerukt en thans aan de spoorlijn naar de Roemeenschse stad Jassy staat. Het is thans de Proeth genaderd, de rivier, die tot 22 Juni 1941 de grens van Roemenië vormde en vanwaar destijds het Duitsche offensief tegen de Sovjet-Unie is begonnen. Voor Roemenië beteekent dit, dat de vijand thans aan zijn poorten staat.

Van Perwomasik loopt het front in W. richting tot even ten N. van Jassy. Dit deel van het front staat onder hevigen druk der bolsjewisten, die nieuwe versterkingen hebben ontvangen en numeriek sterk in de meerderheid zijn. Het front buigt vervolgens in N.W. richting af tot ongeveer in het gebied van Stanislau. Het heeft op sommige punten de Proeth bereikt. Terwijl een Sovjet leger in Z.W. richting naar de Boekowina oprukt tot daar waar de Proeth de grens vormt, beweegt zich van het gebied van Tarnopol uit een ander Sovjet leger in de richting van deze Roemeensche provincie, waarbij het de stad Czernowitz is genaderd. Het doel is kennelijk de vereeniging dezer beide legers. – 30 maart 1944

Tsjernowitz ontruimd.
Hoofdkwartier van den Führer, 30 Maart (D.N.B.) – Het Opperbevel der Weermacht deelt mede:
De stad Tsjernowitz werd ontruimd. In het gebied van Stanislau zijn hevige gevechten gaande met opgedrongen vijandelijke gevechtsgroepen.

Tal van nederlagen zijn nu geleden
De oude grens van Roemenië is al gepasseerd
En gisteren namen de Russen Tsjernowitz
En Boekovina in bezit.

Ook Jassy is in hun handen
Men zegt nog dat in Bessarabië
Stalins Rode Legers behoorlijk ver gevorderd zijn
En sommige nazi‘s zeggen: Goeie genade.

Refrein:
De aardolievelden van Roemenië
Kan Adolf Hitler waarschijnlijk ook binnen enkele weken verliezen
En dan heeft hij geen benzine meer
Ja, en dan? Dan staat hij er slecht voor.

Ongetwijfeld zal in Oekraïne nu
Binnenkort alles op zijn pootjes terechtkomen
De Russen houden er nu grote schoonmaak
En vegen het Duitse ras weg.

Daar in het zuiden gaat het elke dag beter
Elke dag vraagt men zich af: wanneer valt Odessa?
Donets, Dnjeper, Boeg, nu Dnjestr en dan Proeth,
Adolf Hitlers leger is spoedig kapot.

Refrein:

Het is nu duidelijk op alle fronten,
Dat ze op lange termijn uiteindelijk toch niet konden winnen
Ja, men voelt het: Adolf Hitlers macht wankelt
Duitsland heeft het niet ver gebracht met hem.

En de door de nazi’s oderdrukten
Horen blij dat de Russen verder oprukken,
Ongeduldig wachten ze op het moment,
Dat ze Adolf grondig zullen verslaan.

Refrein:
De aardolievelden van Roemenië etc.

Post-editing: Inge Folkers, Eleonore S. Speckens