2e jaargang, nr. 18, pagina 3
2e jaargang, nr. 18, pagina 4

cover / inleiding inhoudsopgave

De “Treuhänder”

De Rijkscommissaris spreekt.
Tenslotte sprak ook de Rijkscommissaris. Deze bracht eveneens hulde aan de soldaten van de divisie Viking. U hebt het lot onder oogen gezien, aldus spr., want u wist en weet waarom het gaat. Ik verheug mij over uw terugkeer. U en ik weten wat het leven van ons verlangt. Het lot heeft gewild, dat wij dit land onder de bescherming van de Duitsche weermacht moesten stellen. Als vertegenwoordiger van den Fuehrer en van het Duitsche rijk wil ik u zeggen, dat ik en mijn kameraden in dit land zich tegenover u slechts als “Treuhänder” beschouwen. Wanneer u terugkeert willen wij dit lot in uw handen teruggeven. Gij zijt de staalharde kern van overtuigde nat-socialisten gevormd aan het front, die deze verantwoordelijkheid dan kunnen dragen. Uw eed legt u de verplichting op de volksche vrijheid van Nederland te bewaren binnen het kader van de grootere Germaansche gemeenschap. Den strijders wenschte de Rijkscommissaris aan het eind van zijn rede een goeden strijd en de uiteindelijke zege toe. – 13-4-1944

Seyss-Inquart zeide: Wij beschouwen
Ons als „Treuhänder“ van dit land
Niet altijd zullen blijven hoûen
Wij het beheer in onze hand.

Wij zullen eens uit handen geven
De lotbestemming van dit Rijk,
Lees ik dat, zeg ik: Bij m’n leven,
Seyss, daarin heb je wel gelijk.

Zeer lang blijf je niet meer regeeren
Niet lang duurt meer je schrikbewind
Zeer spoedig zal het lot verkeeren,
Want grondig draaide reeds de wind.

En jij hebt heusch niet meer voor ’t kiezen,
Aan wien jij het dan overgeeft,
Leven en macht zult ge verliezen
Het uur, waarvoor ge reeds lang beeft

Rukt nader, Seyss en steeds maar nader
Er komt het uur, waar gij betaalt,
Seijss-Inquart, Oostenrijks verrader,
Door Hitler hiernaartoe gehaald.

Beheerd met Uw ontrouwe handen
Hebt gij dit land en ’t recht gesmoord
Gij en die met U samenspanden,
Gij hebt geroofd en hebt gemoord

Wij hebben lang genoeg gedragen
De kwelling van Uw heerschappij,
Zeer binnenkort bent U verslagen
En Neêrland is dan weder vrij.

Transcriptie: Thilo von Debschitz