2e jaargang, nr. 23, pagina 4
2e jaargang, nr. 23, pagina 5
2e jaargang, nr. 23, pagina 6
2e jaargang, nr. 23, pagina 7

cover / inleiding inhoudsopgave

De Leider

Donderdag 11 Mei 1944
De Leider 50 jaar.
Vandaag herdenken wij den 50sten verjaardag van Mussert, die in den tijd der bitterste nood uit ons midden tot het leiderschap gegroeid is. Hij bezwoer het Nederlandsche volk geestelijk wakker en militair waakzaam te zijn toen “leider” Colijn aanspoorde om rustig te gaan slapen, hij ging het volk voor in verzet tegen joodsch-plutocratische margarineknoeiers en eerroovers terwijl Staatspartij “leiders” hun Ossche vrienden de hand boven het hoofd hielden.

Wij lazen: ‘Zonder dezen man
heeft Nederland geen toekomst meer’.1)
Want Jozef Stalins booze plan,
De helsche Bolsjewistenleer

Brengt Neêrland zeker aan de grond
En de partijen werken mee,
De toestand is zeer ongezond
Redding brengt slechts de NSB.

Of Slotemaker, of De Geer,
Of Albarda, of Henk Colijn,
Nederland ligt en blijft terneer,
Zij zullen niet de redders zijn.

Wij hebben het patentrecept
Het middeltje van onze ,
Dat is het beste wat je hebt,
brengt nieuwe welvaart, nieuwe zon.

En als het niet wordt toegepast
Dan spijt het ons voor Nederland,
Want dan is Holland gauw in last
Men maakt de Hollanders van kant.

Net als Dingaan eens door Retief
En zijn gevolg werd afgemaakt,
Er is slechts een alternatief,
Ja, slechts als Nederland ontwaakt.

En ziet: Leider of Roode Czaar,
Mussert of Moskou’* is de leus
Dan spelen wij de redding klaar,
Leve de Leider! is de leus.

Maar Neêrland had het niet erg op
Het middeltje van Leider Ton
En de verkiezing bracht een strop
Die hij haast niet verdragen kon.

Maar Anton had een reuzebof
Er kwam voor hem een goeie tijd,
Door ondersteuning van de Mof
Kreeg Mussert de gelegenheid

Te brengen wat hij wil en kan
De toekomst, die hij heeft beloofd,
Zijn prachtig economisch plan,
Ontsproten aan zijn leidershoofd,

De tijd van welvaart en van kracht
Het is een eigenaardig ding,
De redding heeft hij niet gebracht,
Maar wel bracht hij ontreddering.

Ja, Neêrland weet er alles van,
Kwam tegen Mussert in verweer
En men zucht: onder dezen man
Heeft Nederland geen toekomst meer.

Maar tijden komen, tijden gaan,
Dat is een oude levensles
En straks gaat Mussert naar de maan
Want zijn recept bleek geen succes.

De N.S.B.’ers hebben pech,
In het gebeuren kwam een keer
Want straks is Antoon Mussert weg,
En Neêrlands toekomst is er weer.

* Oude verkiezingsaffice van de N.S.B.

Transcriptie: Thilo von Debschitz