2e jaargang, nr. 36, pagina 11
2e jaargang, nr. 36, pagina 12

cover / inleiding inhoudsopgave

“Tast niet in het duister …”

Tast niet in het duister…
Leest het dagelijksch nieuws in het leidinggevend dagblad voor het Nederlandsche volk
Het Nationale Dagblad
Oude Gracht 172–176, Utrecht
De krant, die Uw voorkeur verdient!

Bent gij het spoor soms bijster,
Wees dan niet ontevrêê
En tast niet in het duister,
Word spoedig abonnee

Van ‘t “Nationale Dagblad”,
Dat is een beste krant
Ga hem dus abonneeren
Plus “Volk en Vaderland”,

Dan ben je op de hoogte
Van alles wat geschiedt,
Het valt haast niet te zeggen,
Wat deze krant je biedt.

Zij geeft je lijn en leiding
En menig goed bericht
En menig blijde tijding
Lees jij met blij gezicht.

Bijvoorbeeld: Deze oorlog
Duurt slechts nog korten tijd
En Duitschland zal hem winnen,
De heele wereld ten spijt

En dat hier bijna allen
Zijn lang pro NSB.
Vertelt dit mooie dagblad
Aan elken abonnee.

En Mussert en Geelkerken,
Dat zijn twee beste lui,
Die voor ons welzijn werken,
Dus wees erover blij

En Rost en van der Vegte
Die zijn ook allebei
Bestrijders van het slechte,
Van alle smetten vrij.

Men leest van praal en luister
Van Musserts N.S.B.
Tast dus niet in het duister
En word gauw abonnee.

Het “Nationale Dagblad”
Onthoudt ook meer papier,
Dan eenig ander krantje
En dat doet je plezier.

Want de papierverzorging,
Is heusch een zeere plek,
“Het Nationale Dagblad”
Voorkomt papiergebrek.

Het is, wat ik je fluister,
Geschikt voor de W.C.
Tast dus niet in het duister,
Maar word gauw abonnee!

Transcriptie: Thilo von Debschitz