2e jaargang, nr. 37, pagina 7
2e jaargang, nr. 37, pagina 8
2e jaargang, nr. 37, pagina 9

cover / inleiding inhoudsopgave

Het geval van Marion Stankovitch

Elk jaar een nieuwen man.
Exchange meldt uit New York, dat de Amerikaansche autoriteiten deze dagen een zeldzaam geval van bigamie op het spoor gekomen zijn. Zij ontdekten: dat de 35-jarige Marion Stankovitch huwelijkstoelagen genoot voor vier Amerikaansche soldaten, die zij eerst na het uitbreken van den oorlog had gehuwd. Tijdens het onderzoek is gebleken, dat zij in den loop der jaren vijftien mannen huwde, zonder zich ook maar eenmaal te laten scheiden. Haar eerste huwelijk sloot zij op 17-jarigen leeftijd en sedertdien heeft zij zich bijna elk jaar een nieuwen man aangeschaft. – 3-6-44

Zij telt pas vijf en dertig jaar
Maar vijftien echtgenoten,
Met die zij achter elkaar
Het huwelijk gesloten.

Steeds dacht zij: Er kan nog een bij
En heeft hem dan genomen,
Een nieuwe echt, een nieuwe mei
Vol schoone liefde[s]droomen.

Refrain
Op Broadway en op Hudsonbridge
Weerklinkt de melodie
Van Juffrouw Marion Stankovitch
En van haar bigamie.

Zij wou, omdat zij ’t lastig vond
Aan scheiden niet beginnen
En haalde vaak of zwart of blond,
Gretig de mannen binnen.

Daar was een Jack uit Tenessee,
Een Jim uit Oklahoma
Een Johnny kwam uit Kentucky,
Maar scheiden, dacht zij, hô maar.

Refrain
Op Broadway, etc.

En daar was nog zoo menig naam
Van mannen die haar huwden,
Het dametje zoo polygaam
Wist blijkbaar wat te bieden.

Voor menig meisje is het zwaar
Eén echtgenoot te vinden
Maar Juffrouw Marion speelt het klaar
Zich vijftien te verbinden

Refrain
Op Broadway etc.

Toen USA in oorlog kwam
Werden er vier soldaten
En echtgenoote Marion nam
Van alle vier de baten.

Zij heeft voor ieder van die vier
De oorlogssteun getrokken,
Liet elken maand met veel plezier
Vier keer de staatskas dokken.

Refrain
Op Broadway etc.

En zooiets vindt de staat te veel,
Het kostte kapitalen
En Marion moet nu in de jail
Haar zware schuld betalen.

Dat was voor haar een tegenspoed,
Nu zit zij bij de dieven,
Maar Marion zal, naar ik vermoed
Met den cipier gaan huwen …

 

 

[Lesung: Sjors Houkes]

Transcriptie: Thilo von Debschitz