2e jaargang, nr. 41, pagina 4
2e jaargang, nr. 41, pagina 5

cover / inleiding inhoudsopgave

Paardensport verboden

Rensport verboden in Duitschland
Berlijn, 7 Aug. (S.P.T.). – Als een gevolg van de totale oorlogvoering zijn in Duitschland met ingang van 5 Augustus alle renwedstrijden en draverijen verboden. De wedstrijd om den Bruinen Band van Duitschland, die Zondag zou worden gehouden, heeft al niet meer plaats gehad. Voorloopig, aldus de officieele mededeeling, geldt dat deze maatregel voor den tijd van drie maanden.

Göbbels zit in zware nooden
Overal komt hij tekort
En daarom heeft hij verboden
Heden ook de … paardensport.

’t is geen tijd vandaag voor gokken
Nu het Rijk den Krijg vergokt
Want haast alles ligt in brokken
En het volk is zwaar geschokt.

’t is geentijd voor élégance
En geen tijd voor een grand prix
Hij benodigt thans de gansche
Kracht voor oorlogsindustrie.

’t Is geen tijd voor draverijen
En voor bont jockeyvermaak,
Werken moet men als de bijen
Voor de duitsche oorlogszaak.

Uitgestorven zijn de banen,
Elke wedstrijd afgelast
Geen muziek meer en geen vanen,
Soberheid wordt toegepast.

Kan men alles dus ontberen
Elk vertier en elk plezier
Zal ’t wel gaan, de tijd zal ’t leeren,
Maar het lijkt me op dit uur:

Zulke races zijn niet noodig,
Ik beweer het pertinent,
Zij zijn zeker overboodig,
Nu het duitsche leger rent.

Transcriptie: Thilo von Debschitz