2e jaargang, nr. 45, pagina 10
2e jaargang, nr. 45, pagina 11
2e jaargang, nr. 45, pagina 12

cover / inleiding inhoudsopgave

Kleine leerpreek

Verder zet dr. Goebbels uiteen, dat het effect van deze maatregelen niet lang op zich zal laten wachten, maar spoedig aan den dag zal treden. Speciale maatregelen om dit te bereiken, zijn reeds genomen. Dit is, naar de minister verklaart, trouwens in overeenstemming met de wenschen van het Duitsche volk, dat geen andere eisch zoo duidelijk stelt, als dat de inspanningen inderdaad totaal zullen zijn. Duitschland zal eerst thans zijn volledige kracht ontplooien. “Het volk wil het en de leiding is er vast toe besloten”. En op deze wijze kan de oorlog niet anders dan leiden tot een zegevierend einde, aldus luidt de slotconclusie. – 11-8-44

Duitsland zit aan alle kanten vast
In een meedogenloze tang
Jullie bonzen, die zijn vandaag
Opgewonden en vreselijk bang

Ja, die hakenkruismisdadigers
Pakken zichzelf vaak bij de kraag
Zouden graag in muizengaten kruipen
Beven voor de komende dagen

Wanneer ze voor de rechter staan
Want de Nazibonzen weten
Kunnen het voelen, kunnen het zien
Dat ze heel gauw moeten boeten

Voor de gruwelijke terreurdaden
Die ze overal hebben begaan
Ja, het is niet moeilijk te raden
De fascisten moeten hangen

En ze weten dat ze verloren zijn
Weten, ze zijn niet te redden
En toch doen de dictators
Alsof ze nog kans zouden maken

Jullie naar geluk en overwinning te leiden
En ze protsen en ze pochen
Hoor ze liegen, simuleren
Duitslands macht is niet gebroken

Immens zijn onze krachten
Gigantisch zijn onze kansen
Rijkelijk zijn de levenssappen
Hitler heeft in zijn ransel

Talloze innovaties
Die zeker de eindoverwinning brengen
Zoals men in ’18 heeft gezongen
Hoor je ze vandaag weer zingen

In plaats van nog aan het front te vechten
Voor de Hitlerpotentaten
Als slaven en folteraars
Zou het voor jullie raadzaam zijn

De geweren om te draaien
Tegen jullie weldoeners
En een einde te maken
Aan Hitler, jullie onderdrukker

Maar jullie worden nooit wijzer
Willoos laten jullie je leiden
En jullie blijven vechten en sterven
Zonder erbij na te denken.

Post-editing: Marja Kretschmar