2e jaargang, nr. 45, pagina 7
2e jaargang, nr. 45, pagina 8
2e jaargang, nr. 45, pagina 9

cover / inleiding inhoudsopgave

Opleiding tot profeet

(Bij de omslagfoto)

Het wereldgebeuren.
Landingen elders in Europa nauwelijks te verwachten.
Grootste deel van Invasieleger staat reeds in Frankrijk.
In dit verband verklaart men te Berlijn, dat het grootste gedeelte van de voor de invasie opgestelde legermacht zich thans reeds in Frankrijk bevindt. Aanvankelijk beschikte Montgomery over de kleinste helft van het invasieleger en bleef de rest onder generaal Patton in Engeland. Eisenhower heeft echter toen dit noodzakelijk bleek, meer troepen beschikbaar gesteld en daarmede heeft Montgomery zijn doel kunnen bereiken, zij het dan ook ten koste van zware offers aan menschen en materiaal. De legermacht, die in Engeland nog voor operaties in Europa gereed ligt, is kleiner, dan die, welke Montgomery aanvoert en onder die omstandigheden, meent men te Berlijn, behoeft met nieuwe landingen eigenlijk geen rekening meer te worden gehouden. Het is duidelijk, dat de geallieerden de beslissing ten Oosten en ten Zuiden van Normandië en Bretagne zoeken. – 8-8-44

Aanval op Zuid-Frankrijk kwam niet onverwacht.
Terwijl in Noord-Frankrijk de strijd een ongekende hevigheid heeft bereikt en de Sowjets voor de hervatting van hun offensief in het Oosten gereed staan, heeft het strijdtoneel gisteren een nieuwe uitbreiding ondergaan: de geallieerden zijn overgegaan tot een landing in Zuid-Frankrijk, een landing, die weliswaar van belangrijk kleiner formaat is dan die in Normandië, maar toch het gebied van de Middellandsche Zee in het brandpunt der belangstelling plaatst. Onverwacht is deze landing niet gekomen. – 16-8-44

Gemakkelijk wordt men profeet,
Het is heel gauw te leeren,
Ja, vrienden, het is maar een weet
Om zich te transformeeren

En hetgeen binnenkort geschiedt
Onfeilbaar te voorspellen,
Profeet te zijn, wie wenscht het niet,
Dus zal ik ’t U vertellen.

Het middel is wat primitief
Als ’t eitje van Columbus,
Dit echter is voor ons geen grief,
Wij scheppen ons een nimbus

En doen geweldig mysterieus
En reuze occultistisch
En doet U dat, dan slaagt U heusch,
Wees dus maar optimistisch

En neem gerust wat
Of gaat aan ’t kaarten leggen
En daarna past U toe een truc:
Het tegendeel te zeggen

Van hetgeen in de kranten staat
U staat dan zelf verwonderd
En zelf verstomd van ’t resultaat,
De menschen overdonderd,

Zij zullen U als wonderman
Als ziener gaan beschouwen,
Die in de toekomst kijken kan,
U mag erop vertrouwen,

Een DNB voorspelling is
Nog nimmer uitgekomen,
De Moffen hebben ’t altijd mis,
Dat zeg ik zonder schroomen.

Verkondig slechts het tegendeel
Der DNB-orakels
Dan heb je zonder twijfel veel
Succes, jij wordt mirakels

Gauw als een groot profeet erkend
Vol van geheime krachten
Ik weet het heusch en pertinent,
Maar … U moet niet lang wachten,

Ja, doe ’t zoomogelijk vandaag
Want anders, zou ik meenen,
Is met de Duitsche Nederlaag
Het DNB. verdwenen.

 

 

[ Voordracht: Richard Gonlag ]

Transcriptie: Thilo von Debschitz