3e jaargang, nr. 1, pagina 10
3e jaargang, nr. 1, pagina 11
3e jaargang, nr. 1, pagina 12
3e jaargang, nr. 1, pagina 13
3e jaargang, nr. 1, pagina 14

cover / inleiding inhoudsopgave

De Hakenkruiskozakken

Het Derde Rijk ligt haast in puin
En somber zijn de geesten
Maar in den Nazidierentuin
Vindt men nog vele beesten,

Ja, menig beest uit menig land,
Een reuze variatie,
Zij staan aan Adolf Hitlers kant
En voelen zich als Nazi

Vrijwilligers uit Oost en West,
Neerlanders, Noren, Belgen
Zij dienen Hitler opperbest
En willen die verdelgen,

Die niet nazistisch zijn gezind
En zich niet willen bukken
Voor ’t duitsche Hakenkruisbewind
En Adolf Hitlers nukken.

Men heeft in Adolfs circustent
Veel meer nog bij de hakken,
Bijvoorbeeld … nog een regiment
Van echte Donkozakken.

Verkenningsmissie
De Duitse eskadronleider overhandigt de Kozak-luitenant het bevel. Kort en duidelijk. Ze kennen elkaar en weten dat ze absoluut op elkaar kunnen rekenen.

Die zijn zwaar Anti-Sovjet-Rus
En Anti Bolsjewiki,
Zij komen uit de Kaukasus
En ik zeg potverdikkie

Dat is beslist een reuze sof
Voor Maarschalk Jozef Stalin
En ook voor diens vriend Molotof
Zie ik het wat fataal in.

Voor ’t eerst kan Hitler na drie jaar
Een offensief beginnen,
Met de Kozakken speelt hij ’t klaar,
Met hun zal hij het winnen.

Vriend Adolf heeft een nieuwe hoop,
De Hakenkruiskozaken
Voor hun gaat Stalin aan den loop,
Door hun zal hij verzwakken.

Men plaatst hun onder het bevel
Van duitsche officieren
En zal nu zeker en zal snel
Een overwinning vieren.

Straks komen als een wervelwind
De hakenkruiskozakken
En zullen, daar, waar men ze vindt
De Bolsjewisten pakken.

Een grof stuk hout? Een grove wig
Voor Russen neemt men Russen
De oorlogskans verbetert zich,
Dat kan beslist niet missen.

Voor Duitschland zitten zij te paard
Hoewel als Rus geboren
Voor Hitler voeren zij het zwaard,
Hem heeft men trouw gezworen

En vecht getrouw tot in den dood
Onder de duitsche kleuren
Verbeten tegen ’t Sovjet-Rood
Hoe kan zooiets gebeuren?

Men vraagt zich af en wist graag
Van het geval iets naders
Tenslotte blijkt, het is een laag,
Gemeen troepje verraders

Precies als hier de NSB
Doet daar een groep kozakken
Aan Hitlers oorlogsvoering mee
Een zootje labbekakken

Heeft zich aan ’t hakenkruis verkocht
Voor soldenier geteekend
Doch heeft men ’t niet best uitgezocht,
Neen, men heeft misgerekend

Zoo menig Don-Kozakkenploert
Die Rusland heeft verraden,
Die voelt zich angstig en beroerd
En in z’n ingewaden

Rumoert het net als in een Kolk
Als nimmer nog tevoren
Hij vreest den haat van Ruslands volk
En ziet zijn spel verloren

De wereld heeft hun spel doorschouwd
En laat zich niet verlakken,
Straks maakt men met de Nazis koud
De hakenkruiskozakken.

Transcriptie: Thilo von Debschitz