3e jaargang, nr. 4, pagina 7
3e jaargang, nr. 4, pagina 8
3e jaargang, nr. 4, pagina 9

cover / inleiding inhoudsopgave

Duitse overwinningen

Ten Z. van Weissenburg hebben de Duitschers de Maginot-linie op verscheidene nieuwe plaatsen doorbroken. Vani Ingolsheim uit maken zij belangrijke vorderingen in Z. en Z.W. richting. In het gebied van Straatsburg begint de toestand der Amerikanen ernstig te worden. Bij Rheinau en Friedeman hebben de Duitschers in een aanval die de Gaullisten volkomen verraste, het Fransche front over een breed front opengescheurd.

Doorbraak in Hongarije.
Tusschen het Platten-meer en de Donou zijn de Duitsche troepen tot een aanval overgegaan, die de bolsjewisten bij volkomen verrassing overrompelde. Over een flinke breedte doorbraken de Duitschers het Sovjet-front in de richting van de Donau en maakten een terreinwinst van 40 K.M. diepte. Vele Sovjet-afdeelingen gaven zich over, de buit is niet te overzien. De aanval gaat verder.

In ’t kort.
Hemmen, ten N.W. van Nijmegen en ten Z. van Nijmegen, waarvan wij de verovering door de Canadeezen dezer dagen meldden, is weer in Duitsche handen.

Vandaag meldt de Gazette
Geheel exclusief Duits overwinningen
Sommige dorpen, sommige steden
Zijn veroverd, ja men zou dragen

Opnieuw de Duitse vlaggen
Voorwaarts op verschillende fronten
En bijna kan men zich voorstellen:
Wat de Engelsen niet konden

En de Russen niet bereikten,
Lukt nu de Duitsers wel,
Want ze slaan de vijand bont en blauw
Ze zijn alomtegenwoordig

Aan de Saar en ook aan de Rijn
En in het land van de Magyaren
Maken ze de vijanden benen
Helaas moeten we vernemen,

Dat de zes afgelopen jaren
Duitsland geen verzwakking brachten,
Maar dat er zeer wonderbaarlijke
Krachten onlangs in het rijk ontwaakten.

Of de hele wereld verenigd
Tegen nazi-Duitsland strijdt,
Het maakt niets uit, de tegenstander vindt
Hitler-Duitsland voorbereid.

Ja, de opmars kwam tot stilstand,
Duitsland staat als een muur,
Heel verlegen krabt zijn krullen
Daarom meneer Eisenhower

Maarschalk Stalin kauwt verlegen
Op een droog ontbijt broodje
Want op Hitler rust de zegen
En er ligt een vloek over het Kremlin.

Nergens komt de vijand vandaag verder
Het zij in het oosten, westen, zuiden,
En dat stemt de Duitsers vrolijk,
Ze zijn blij en tevreden,

Voelen zich herboren,
Omdat ze nu zeker weten,
Engeland, Rusland zijn verloren,
Yankees, Engelsen en Russen

Moeten hun nek buigen,
Moeten zich gewonnen geven
En we zullen het hen laten zien,
Ja, ze kunnen wat beleven.

Duitse mannen, Duitse vrouwen
Weten nu na zulke overwinningen:
Steden die in puin liggen,
Moet de vijand weer voor ons opbouwen.

De geleden nederlagen
En de ons toegevoegde verliezen
Liggen ons heel zwaar op de maag,
Ja, de vijand moet binnenkort betalen.

Maar ik denk dat het de moeite waard zou zijn,
Als ik me niet sterk vergis
Het voorlopig nog rustig aan te doen,
Want het zijn slechts … krantenoverwinningen.

Post-editing: Marja Kretschmar