3e jaargang, nr. 5, pagina 10
3e jaargang, nr. 5, pagina 11
3e jaargang, nr. 5, pagina 12

cover / inleiding inhoudsopgave

Nieuw Russisch offensief

Sovjet-offensief in Polen.
Nadat reeds enkele dagen geleden plaatselijke gevechtsactiviteit was ontstaan aan het Sowjetbruggehoofd Barmon over de Weichsel, 200 km ten Zuiden van Warschau, wordt thans gemeld, dat de bolsjewisten over een breed front tot den aanval overgaan. De eerste colonnes werden volledig in het Duitsche vuur vernietigd. De tweede leden zware verliezen. De Sowjets bewerkten eenige penetraties. De strijd duurt voort. – 13-1-45

Verdere berichten maken hedenochtend melding van een reusachtige worsteling, waarin de Sovjets uitstekend uitgeruste legers in den strijd werpen, kennelijk met de bedoeling om een beslissing te forceeren. – 16-1-45

‘T is alsof de Russische Hydra
Steeds nieuwe koppen krijgt,
Adolf zei trouw en braaf
Tegen alle Pruisen, Beieren, Saksen

Reeds in de herfst eenenveertig
Dat Rusland allang aan de grond lag
Verslagen was en zich
Nooit verheffen zou, de rapsodes

Uit Goebbels‘ kapel
Speelden hakenkruis koralen
Op iedere golf weerklonk:
Prijs de Führer,  mijn ziel.

In de loop van ruim drie jaren
Heeft intussen vrolijk en monter,
Menig schip de Don bevaren,
Jullie leger is aanzienlijk verzwakt

De meeste gebieden
Die jullie eens hebben ingenomen
Met de Duitse legerelite
Hebben jullie vandaag al verloren.

Er bleven sjofele resten over,
Holland, Norwegen half Polen
En die zal de eerste de beste
Vijand bij de volgende aanval innemen.

Een offensief van de Russen
Is nu weer begonnen,
Het perspectief is somber
En jullie zien met angst en vrees

Jullie toekomst vandaag tegemoet
Na de tijd van de Hitlerzon
Komt nu de onweersbui
En het is een genot voor mij.

Post-editing: Marja Kretschmar