3e jaargang, nr. 10, pagina 12
3e jaargang, nr. 10, pagina 13
3e jaargang, nr. 10, pagina 14

cover / inleiding inhoudsopgave

De dragers van cultuur

We vechten voor een toekomst die gebaseerd is op de grootsheid van onze voorouders. Wij – niet de swingende en jazzdansende Engelsen en Amerikanen – zijn de afstammelingen van mannen zoals Wolfram von Eschenbach, Meister Ekkehard [Eckhart], de Naumburger Meester, Veit Stoß, Grünewald, Holbein, Dürer, Goethe, Schiller, Herder, Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Bruckner, Kopernikus, Keppler, Leibniz, Hegel, Kant en vele anderen, om alleen de geesten te noemen die door de geschiedenis als onbetwistbaar zijn vastgesteld en die aan de mensheid in het algemeen en aan het Europese Avondland in het bijzonder de hoogste culturele waarden hebben gegeven en daarmee haar culturele gezicht hebben bepaald; daarom mogen we ook Europa bedoelen wanneer we Duitsland zeggen. Om onze geest in scheppende kracht te laten voortleven in de toekomst van het Duitse volk, is de vrijheid waarvoor we strijden en altijd zullen blijven strijden. – Seyss-Inquart  – Deutsche ZTG. I.B.N.  – 30-12-44

Jullie nemen het woord “cultuur” in de mond
En zwijmelen over Duitse aard en kunst
Jullie prijzen jezelf en hebben in feite
Geen flauw benul van deze zaken.

Jullie pronken graag en noemen jezelf erfgenamen
Van de avondlandse cultuur,
Maar wat cultuur was, lieten jullie sterven
Door jullie schrikbewind.

Jullie roemen Holbein, Albrecht Dürer,
Jullie roemen Matthias Grünewald,
Het meest roemen jullie jullie Führer
Met zijn verheven heldhaftige gestalte.

Jullie roemen jullie grote geesten,
Van Leibniz, Kepler, Hegel, Kant,
Maar Joseph Goebbels is de meester,
De Duitse ziel heeft zich volledig

Aan de demonen van deze tijd toegewijd
En brak met het verleden,
De goede genieën zijn verdreven
In plaats daarvan heerst wreedheid.

Er heerst een blinde waanzinsovertuiging,
Misdaad werd het staatsideaal,
Een moordenaar deed zich voor als vredesduif
En handelde onschuldig en loyaal.

En liet jullie landen binnenvallen,
Die vertrouwden op zijn valse woord,
En dat beviel jullie allemaal,
En jullie prezen zijn sluwheid luidkeels.

Hij was de grootste aller groten,
Veel meer dan Goethe, Bach, Veit Stoß,
Maar jullie hebben je hoofd gestoten
En nu hebben jullie alles verloren.

De oude culturele schatten
En wat jullie gestolen hebben,
En nu prijzen jullie jezelf als hoeders
Van wat jullie Europa hebben gegeven.

Jullie laten je leiden door gemeenheid
En willen de grote zonen zijn,
En hebben niets meer gemeen
Met de genieën van vroeger.

Jullie willen je er graag op beroepen
Dat men jullie vergelijkt met de groten,
En zijn gezonken tot de diepste niveaus
Die een volk ooit heeft bereikt.

Nee. Jullie zijn niet de grote erfgenamen,
De grote erfenis is verkwanseld.
Wat cultuur was, hebben jullie aan diggelen gegooid
Voor de ijdele waan van Hitler.

Post-editing: Hanny Veenendaal