Die met zichzelf geen raad wisten …

Wat staan hem de strepen goed!
Trotsch als een pauw stapte hij door de straten toen hij een jaar geleden voor de eerste maal het uniform aanhad. Nu liep hij náást zijn schoenen. Geen wonder met zilveren streepen was hij teruggekomen … Onderofficier, straks officier … Wat een perspectieven openen zich! Volgt zijn voorbeeld. Vul eerst onderstaande bon in, U ontvangt dan nadere inlichtingen.

Zijn ouders zijn goed verzorgd!
Dat is een geruststelling, nu hij weet, dat er voor zijn ouders gezorgd wordt. Hij had al lang gepopeld om dienst te nemen als vrijwilliger, maar wat zou er van zijn ouders worden, als hij weg is? Toen heeft hij eerst eens geïnformeerd. Dat viel geweldig mee, zoodat hij met een gerust hart vertrok.
Doe als hij en vul onderstaande bon in. U ontvangt dan nadere inlichtingen.
SS
HP
Die met zichzelf geen raad wisten …
SS

Transcriptie: Thilo von Debschitz