2e jaargang, nr. 13, pagina 12
2e jaargang, nr. 13, pagina 13
2e jaargang, nr. 13, pagina 14

cover / inleiding inhoudsopgave

Listige oplossing

Winning van drijfgas in plaats van vloeiveldbemesting op het veld
In Erfurt worden de bussen van het openbaar vervoer en ook een aantal personen- en vrachtwagens van particuliere bedrijven aangedreven door methaan dat uit het stedelijke afvalwater is gewonnen.

In de meeste Duitse steden worden afvalwater gebruikt om velden te bemesten. In Erfurt gaat het afvalwater naar een zuiveringsinstallatie waar jaarlijks ongeveer een miljoen ruw gas wordt geproduceerd, met een gemiddelde calorische waarde van 6400 warmte-eenheden per kubieke meter, dat voor 70% uit methaan en 30% uit kooldioxide bestaat.
Door het kooldioxide weg te wassen, kan de calorische waarde worden verhoogd tot ongeveer 9000 warmte-eenheden per kubieke meter. Eén liter van het gereinigde gas kan qua vermogen in de motor worden gelijkgesteld aan één liter benzine. Men kan terecht zeggen dat de inwoners van Erfurt de brandstof leveren voor de bussen enzovoort die in het verkeer rijden. Hierbij speelt de kwaliteit van de voeding een belangrijke rol bij de geproduceerde hoeveelheid gas. – 12-12-43

Er werd gezegd, dat zodra de koning riep,
Iedereen, iedereen tot de laatste kwam
En nu maakt men het laatste productief
En Duitsland zegt ja en amen tegen alles.

Wie denkt dat het benzineprobleem
Het Derde Rijk zwaar zou belasten,
Is vandaag de dag zeer teleurgesteld
Nu men brandstof maakt van uitwerpselen.

Men haalt het laatste uit jullie
En weet het sluw te gebruiken,
De term “aarslistigheid” is een beetje vreemd,
Maar dit drijfgasgeval prikkelt me tot grappen.

Met jullie af“val” wordt nu gereden,
Eureka! riep een nieuwe Archimedes
Wat vroeger waardeloos was, wordt nu hoog gewaardeerd
Men drijft er Horch en Mercedes mee aan.

Geen kolen en hout heeft men meer nodig
Om de autogenerator te verwarmen
Nee, jullie zijn er vandaag trots op:
De toekomst van het rijk rust op jullie darmen.

Dat overstemt veel pijn
Of Finland het voorbeeld van Italië volgt,
Het beroert het Duitse hart niet in het minst,
Want men zal toch zegevieren met behulp van de fecaliën.

Mijn lichaam is een ,
Zo roept elke Duitser vandaag pathetisch
Van de Westwall van Duitsland tot Koningsbergen
Wordt nu brandstof zo synthetisch gewonnen.

Binnenkort zal ook de Tigertank lopen
En vliegen sommige vliegtuigen op lichaamsgassen,
Misschien veroorzaakt het gebruik wel stank,
Maar dat doet geen afbreuk aan de extase.

Jullie weten nu zeker dat het lukt
Want zo kan men de oorlog niet meer verliezen
Heel Duitsland zit vol overtollige levenskracht
En jullie weten die goed te exploiteren.

Dit is de tijd van het nieuwe licht,
Het resultaat na al die jaren van Hitler
Men eet zijn brood in het zweet zijns aanschijns
En rijdt auto met het zweet zijns achterwerks.

Post-editing: Sylvia Stawski, Ernst Sittig