2e jaargang, nr. 15, pagina 9
2e jaargang, nr. 15, pagina 10
2e jaargang, nr. 15, pagina 11

cover / inleiding inhoudsopgave

De Imitator

Déat minister van arbeid. De voormalige Fransche minister en hoofdredacteur van de Oeuvre, Marcel Déat, is benoemd tot minister van arbeid en tot staatssecretaris voor de nationale solidariteit. De staats-secretaris van openbare gezondheid en gezinsleven, Grasset, is benoemd tot minister. – 17-3-44

Houding en snor, martiale trekken,
Keek hij van Adolf Hitler af
Hij lijkt precies, zal men ontdekken
Op Adolf, die het voorbeeld gaf.

Voor een nieuw Frankrijk wegbereider
Een Führer in vestzak formaat,
Men ziet het, ieder duim een leider,
Marcel Déat, de man der daad.

Hij heeft den Führer des Germanen
In alles braaf gecopieëerd
Hij denkt zich zoo een weg te banen,
Als hij de Nazis imiteert.

Het hakenkruis heeft hij vervangen,
Door een verwrongen surrogaat,
Symbool van Marcels kronkelgangen
Symbool van Marcels landverraad.

Welneen, dan hebt U ’t slecht bekeken
En hebt U, ’t mis, Monsieur, Madame,
Want Déats mouwband draagt het teeken
Slechts van het sterrebeeld de Ram,

Symbool van sterkte en van leven,
Symbool van jeugd, symbool van kracht
Symbool van Marcel Déats streven,
Van Marcel Déats droom van macht.

Maar al zijn stoute aspiraties
Brachten totnogtoe geen geluk
Ook Frankrijk is geen land voor Nazis,
Ook Frankrijks volk houdt voet bij stuk.

Ook Frankrijk staat in oppositie
Tegen de moffen en Laval
En tegen Déats leiders missie
Staat eensgezind heel Frankrijk pal.

Met moeite heeft het tot minister
Van arbeid thans Déat gebracht,
Maar achter hem staat reeds sinister
De Dood en ziet zijn kans en lacht …

Marcel Déat, leider van het Rassemblement National Populaire. Op den mouwband het embleem van het R.N.P.: het teeken van het sterrenbeeld de Ram, symbool van jeugd en kracht. – 16-2-44

Transcriptie: Thilo von Debschitz