2e jaargang, nr. 15, pagina 6
2e jaargang, nr. 15, pagina 7
2e jaargang, nr. 15, pagina 8
2e jaargang, nr. 15, pagina 9

cover / inleiding inhoudsopgave

Of – of!

Verwoeste steden eervoller dan nederlaag.
Dr. Goebbels herdenkt aansluiting van Oostenrijk. – 15-3-44

Leiding van Führer een nationaal geluk.
Uithoudingsvermogen hoofdzaak.
Wij weten, zoo ging dr. Goebbels verder, waarvoor wij offers brengen, waarvoor wij doorzetten en waarvoor vele duizenden volksgenooten beroofd worden van hun have en goed. Wij weten dat zelfs deze manier van oorlogvoeren voor ons altijd nog dragelijker is dan een vrede zooals onze vijanden ons dien hebben toegedacht.
Voor het Duitsche volk zal het niet alleen eervoller en heroieker maar ook voordeeliger zijn aan het einde van dezen oorlog, weliswaar een reeks verwoeste steden, maar daarvoor dan ook de overwinning en de vrijheid te bezitten dan niet vernielde steden te hebben met een nederlaag. Voor de vereenigde kracht der zegevierende natie zal het niet al te moeilijk zijn vernielde steden weer op te bouwen.

Ondanks zijn manke poot
Is Dokter Goebbels een acrobaat
Ja, aan de rekstok van zijn bedrog
Voert hij vele heldendaden uit.

Hij kan draaien en zich verdraaien
Op zijn mentale trapeze
En jullie laten je nog steeds door hem leiden,
Jullie geloven nog steeds en vertrouwen nog steeds

Voor Goebbels is er geen twijfel
Dat de puinhopen van jullie steden
Verkieslijker zijn dan een nederlaag,
Daarom nemen jullie ze graag op de koop toe.

De nederlaag zou schande brengen,
Verwoeste steden brengen heldendom,
Hoe meer vernieling in Duitsland,
Des te meer worden jullie in roem gehuld.

Ook al hebben jullie geen ramen meer,
Ook al fluit de wind door het venstergat,
Jullie zullen sterk en moedig blijven,
Want jullie hoop is nog intact,

De hoop dat jullie uiteindelijk
Met de lauwerkrans van de overwinning worden gekroond,
Die na de dagen van ellende
Jullie een nieuwe toekomst brengt.

Ja, beste mensen, laat mij jullie zeggen,
Jullie kunnen de puinhopen van jullie steden
En de vuurzeeën beter verdragen
Dan de kwelling van een nederlaag.

Want hoezeer de steden ook verwoest zijn,
Het maakt niets uit, als de overwinning maar wordt behaald,
Erger zou het zijn als je verloren had
en na de oorlog nog intacte steden had.

Misschien ben je ook verontwaardigd,
Maar neem de bombardementen gewoon op de koop toe,
Alle verwoesting en vernietiging
Worden na de oorlog weer opgebouwd.

Dus vandaag geeft Dr. Goebbels een vertrokken
Voorstelling van de situatie,
Hij geeft een alternatieve
Of-of-illusie,

Ofwel spaar je de steden
Maar geef je de overwinning op,
Ofwel behaal je de kroon van de overwinning,
En worden tal van steden verwoest

Het laatstgenoemde is het minste kwaad,
Zo beweert de propagandist,
Maar Dokter Goebbels, me dunkt,
Dat die mooie rekensom niet klopt.

U weet maar al te goed, durf ik wedden,
Dat Duitsland de oorlog al lang verloren heeft,
Om tijdig uw eigen hachje te redden,
Leidt u ze om de tuin met uw bedrog.

Voor u zijn er geen mogelijkheden,
De oorlog duurt lang of kort,
En zal leiden tot een nederlaag
En tot het einde van de nazi-bonzen.

Dit is mijn antwoord aan u,
Waarde revolverheld,
Elke bom die nog valt,
wordt u persoonlijk aangerekend.

Post-editing: Eleonore A. Speckens, Inge Folkers