2e jaargang, nr. 7, pagina 10
2e jaargang, nr. 7, pagina 11
2e jaargang, nr. 7, pagina 12
2e jaargang, nr. 7, pagina 13

cover / inleiding inhoudsopgave

Zonder brein

De medische verzorging van Duitsland’s soldaten
Hersen- en ruggenmergwonden niet meer gevaarlijk.
13/1 42
De A.N.P.-correspondent meldt uit Berlijn: Het hooge peil der medische verzorging van Duitschland’s soldaten, waarmede ook de burgerij ten zeerste gebaat is, en de volkskracht in het algemeen zorgvuldig onderhouden wordt, was al vroeger en met name uit den wereldoorlog van 1914, algemeen bekend. Door telkens nieuwe ontdekkingen en uitvindingen wordt het medische apparaat, waarover Duitschland beschikt en waaronder wij hier mede alle werkzaamheden op sanitair en hygienisch gebied verstaan, voortdurend geperfectioneerd. Men komt zoodoende tot vaak verbluffende resultaten. Hersen- en ruggenmerggewonden b.v. worden tot zulk een hoog percentage geheeld, en lijders worden door een geheel nieuwe nabehandeling weer zoover in het gebruik hunner lichamelijke en geestelijke krachten hersteld, dat men haast niet meer van gevaarlijke verwondingen in deze gevallen spreken mag. In een hulplazaret b.v. waar 90 van zulke gewonden verpleging vonden, werden deze door een zestal spraakleeraren weer geheel in lezen, spreken, schrijven en rekenen bekwaamd. De geestelijke invloed ging in sommige gevallen zelfs zoover, dat verlamde hersenhelften weer tot activiteit gebracht werden. De meeste aldus behandelde soldaten kwamen weer in het volle bezit hunner geestelijke vermogens.

Wordt eens aan hoofd of ruggenmerg
Een duitsch soldaat gewond,
Dan is dat heelemaal niet erg
En ook niet ongezond.

Als men hetgeen de krant zoo schrijft
Eens werkelijk goed leest,
Dan weet men, dat geen schade blijft
En alles goed geneest.

En zijn de hersens nog zoo stuk,
Het wordt gerepareerd
En soms is het een groot geluk,
Is men geopereerd.

Gedeelten van je hersens weg?
De schedel wat ontwricht?
Dan voelt men pas zich lekker, zeg
En heelemal verlicht.

En klakkeloos en rustig neem
Je aan, wat men zet voor,
Gemakkelijk wordt elk probleem,
Men denkt immers niet door!

De ideale onderdaan
Van de moderne tijd,
Hij laat gebeuren en laat gaan
In alle lijdzaamheid,

Hetgeen de groote mannen doen
En hij vindt alles fijn
Er knelt geen hersen en geen schoen
Dat is de juiste lijn.

Een nieuwe tijd, een nieuw geluid
Dat is’t waarheen men wil,
De hersens haalt men gauw daaruit
En elk verzet zwijgt stil.

Men gelooft alles wat men hoort
En twijfelt niet eraan,
Vertrouwt het propagandawoord,
Göbbels heeft vrije baan.

Geloovig slikt men, wat hij zegt
En zweert bij’t hakenkruis
Men werkt en hongert en men vecht
En denkt niet meer aan thuis.

Vergeten heeft men kind en vrouw
En wat men eens bezat,
Men is slechts aan den Führer trouw,
Slechts hij heeft op je vat.

Het vormt een leger zonder brein
Een leger zonder wensch,
Het strijdt en lijdt, stil zonder pijn.
Adolfs Machine Mensch.

Transcriptie: Thilo von Debschitz